PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan dubbelregistrering.

Så fungerar PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning. Läs mer under ”Om PrimärvårdsKvalitet”.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder PrimärvårdsKvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Presentationsfilm PrimärvårdsKvalitet

I filmen beskrivs hur PrimärvårdsKvalitet fungerar och kan användas av vårdcentraler. Filmen är cirka 3:30 minuter.

Kalendarium

 • torsdag
  10
  dec
  2020

  Webbinarium: Indikator-workshop

  Varmt välkommen till en workshop där vi kommer att diskutera och klura kring indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet! För att stärka samarbetet kring uppföljning av kunskapsstyrningen i primärvård kommer fokus den här gången att ligga på vårdförloppen s...

Nyheter

2020-10-09

Se alla presentationer från Inspirations-webinarium!

Den 24 september gick vårt inspirations-webinarium av stapeln. Vi pratade om hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.

Om du missade det så kan du nu se alla filmer och presentationer här!

2020-10-07

Indikatorer för programmerare tillgängliga!

Nu finns indikatorerna som börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 tillgängliga för programmerare!

Fil med fullständig lista finns på den här sidan

2020-06-23

Premiär för PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffror!

Äntligen finns data från PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffor! Först ut är Region Gotland, Region Kalmar län, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län. Under 2020-2021 kommer ytterligare regioner att ansluta sig successivt.

Läs rapporten här!

2020-06-12

79% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i PrimärvårdsKvalitet

Nu har 950 vårdcentraler och 291 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarch!

Läs mer