Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

FoKUS - temaområden

Hur omvandlar man data till friskare patienter? FoKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan och är ett material som har tagits fram för att stödja den omvandlingen med hjälp av PrimärvårdsKvalitet. Nedan finns hjälp för att förbättra olika områden av sin verksamhet.

FoKUS-materialet omfattar teman som speglar olika områden i PrimärvårdsKvalitet eller andra viktiga frågor i primärvården. Varje FoKUS-del innehåller information, stödfrågor för dialog och gemensamt lärande, fördjupning och lärande exempel. Materialet går även att ladda ner i power-pointformat, så att man själv kan göra ändringar utifrån sina egna förutsättningar.

FoKUS temaområden

Om du har material att bidra med till något område får du gärna kontakta oss.

Epost: primarvardskvalitet@skr.se

Följande områden planeras ingå i FoKUS temaområden:

 • Astma
 • Förmaksflimmer
 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni
 • Infektion
 • KOL
 • Kontinuitet
 • Kranskärlsjukdom
 • Kvinnors hälsa
 • Levnadsvanor
 • Läkemedel
 • Patientsäkerhet
 • Prioritering
 • Psykisk hälsa
 • Rehab
 • Stroke och TIA
 • Äldre
 • Överdiagnostik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!