Publicerad: 9 oktober 2019

Kontakt

Regioner

De flesta regioner är idag användare av PrimärvårdsKvalitet. Här kan du lära mer om olika regioners framgångsfaktorer vid införande, hur man kan omsätta och arbeta med data samt hur de olika regioner har gjort.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) var en av de första regionerna som började använda PrimärvårdsKvalitet och har genom det samlat på sig mycket erfarenhet.

Primärvårdskvalitet i Västra Götalandsregionen

Region Stockholm

Här kan du läsa om processen i Stockholm som genomfördes i samband med införandet och hur primärvårdsförvaltningen stödjer vårdcentralernas förbättringsarbete.

Primärvårdskvalitet i Region Stockholm

Region Örebro län

Hälsovalsenheten har ett uppdrag att hålla samman och driva den medicinska kvalitetsutvecklingen för länets vårdcentraler. I uppdraget ingår även kompetensutveckling. Arbetet utgår ifrån kunskapsstyrning genom implementering av nationella riktlinjer och rekommendationer, kvalitetsregister, öppna jämförelser och aktuellt evidensläge.

Primärvårdskvalitet i Region Örebro län

Region Uppsala

Region Uppsala berättar om hur de arbetar med PrimärvårdsKvalitet.

Region Sörmland

Lär dig mer om arbetet med PrimärvårdsKvalitet i Region Sörmland.

Region Östergötland

Region Östergötland berättar om sitt arbete med PrimärvårdsKvalitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!