Publicerad: 22 oktober 2019

Kontakt

Användning vårdcentraler och rehab

PrimärvårdsKvalitet gör ingen nytta om det inte används och omsätts i verksamheten, vilket kan göras på många olika sätt. Ett stödmaterial som kallas FoKUS - Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan har tagits fram och syftar till att stödja omvandlingen från data till hälsa med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.

PrimärvårdsKvalitet har många användningsområden

I filmen berättar distriktsläkaren Jan Hasselström hur PrimärvårdsKvalitet har använts på den vårdcentral där han arbetar. Till exempel för att följa upp vården av egna patienter, för kollegial dialog och vetenskapliga arbeten. I filmen berättar distriktsläkare Jan Hasselström om hur Storvretens vårdcentral har använt PrimärvårdsKvalitet. Ca 2 minuter.

PrimärvårdsKvalitet speglar bredden i primärvården

PrimärvårdsKvalitet visar hur bred verksamheten i primärvården faktiskt är - både vad gäller patienter och professioner. Kvalitetsdata för såväl infektionssjukdomar, rehab som kroniska sjukdomar tillgängliggörs. Särskilt viktiga patientgrupper uppmärksammas genom indikatorerna för samsjuklighet, kontinuitet och sköra äldre. I filmen berättar olika läkare, utvecklingschefer, fysioterapeuter och specialister om PrimärvårdsKvalitet. Filmen är ca 3 min lång.

Mer information

Frågor och svar

Vilket arbete krävs på vårdcentralen?

Eftersom Primärvårdskvalitet bygger på befintliga data behövs ingen särskild registrering och eftersom inga individdata överförs krävs ingen särskild patientinformation. För att få nytta av systemet bör man regelbundet se på uppgifterna om den egna verksamheten.

I inledningsskedet kommer det troligen att finnas inkörningsproblem och felaktigheter som beror till exempel på outvecklad struktur i journalföringen. Därefter bör huvuddelen av den avsatta arbetstiden istället kunna ägnas åt innehållsinriktade analyser av verksamheten och dess förbättringsmöjligheter. Systemet kan också användas som stöd i vårdarbetet genom att man lokalt enkelt kan söka uppgifter ner på individnivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!