Publicerad: 23 november 2020

Kontakt

Hypertoni

Varje år insjuknar ca 29 000 patienter i stroke i Sverige. Hypertoni, högt blodtryck, är en av riskfaktorerna för stroke vilket orsakar ett stort lidande för drabbade patienter och närstående. Hypertoni är även en riskfaktor för andra hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdom. Det är därför av stor vikt med god blodtryckskontroll.

Merparten av patienter med hypertoni behandlas inom primärvården och är vanligtvis en stor grupp som står för många besök på VC. Eftersom det är en stor patientgrupp ser också behoven olika ut och många patienter kan sköta mycket av vården själv med rätt stöd.

Film om Hypertonimottagning

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Data kan användas för att kartlägga hur vården ser ut idag för att kunna hitta förbättringsområden. Data är också intressant för att följa resultaten för patientgruppen och för att följa och utvärdera vårdcentralens arbete med patienter med hypertoni.

Följande indikatorer i PrimärvårdsKvalitet relaterar till hypertoni:

 • Prevalens av diagnos hypertoni (Bt1)
 • Blodtryck vid hypertoni (Bt2)
 • Andel diabetespatienter med uppnådd målnivå för blodtryck (Di3)
 • Blodtryck vid kranskärlssjukdom (Kr7)
 • Blodtryck vid TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning (T/S4)

Quiz/Undersök

1. Hur har era resultat för indikatorerna utvecklat sig?

2. Hittas alla patienter med hypertoni?

2. Är det skillnad mellan hur väl blodtrycksmålen uppnås i olika patientgrupper, t.ex. diabetes, kranskärlssjukdom, genomgången TIA/Stroke/Blödning? Om det ser olika ut - vilka bakomliggande orsaker ser ni till det?

Diskutera

 1. Hur skulle resultaten kunna bli ännu bättre?
 2. På vilket sätt skulle ni i så fall behöva ändra era arbetssätt?
 3. Vilka personalgrupper har möjlighet att påverka resultatet? Kan fler inkluderas?

Lärande exempel - vad har andra VC gjort?

På Helsa VC Sundbyberg har ca 10% av de listade patienterna hypertoni. För att utveckla hypertonivården, främja mer egenvård och utnyttja personalresurser på bästa sätt togs en ny struktur fram som omfattade:

 • Omstrukturering av arbetsfördelning genom tillsättande av hypertoni-ansvarig sjuksköterska
 • Struktur för självskattning av levnadsvanor, blodprovstagning, gemensam journalmall,
 • Gemensam struktur för processen för patientens väg vid uppföljning och behandling av hypertoni

Material för nedladdning

Dokumenten nedan är i Powerpoint och öppnas i nytt fönster. Detta för att du ska kunna redigera i dokumenten och lägga in information om din egen verksamhet.

FoKUS Hypertoni (PPT)

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!