Publicerad: 15 januari 2021

Kontakt

Kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna. Indikatorerna är primärt utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.

PrimärvårdsKvalitet består av ett antal kvalitetsmått, indikatorer, som syftar till att ge en bred bild av primärvårdsverksamheten och stödja lokalt förbättringsarbete. Kvalitetsindikatorerna tas fram tillsammans med primärvårdens professioner utifrån vetenskaplig evidens och nationella riktlinjer.

Indikatorerna beräknas automatiskt utifrån data i befintliga källor, till exempel journaldata, läkemedelsdata och patientadministrativa system.

Genomgång av gällande evidens och riktlinjer som indikatorerna baseras på, sker årligen och om ny kunskap framkommit uppdateras då indikatorerna. Datum för lansering av 2021 års revision är 1 januari. Efter det kan det dock dröja innan ändringarna är programmerade i den lokala visningsytan. Vilka ändringar och nya indikatorer som revisionen omfattar finner du nedan.

Film om kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Filmen handlar om processen för hur indikatorerna tas fram och kvalitetssäkras. Filmen är 5 minuter.

Introduktion till indikatorer och framtagning av olika indikatorerna

Till höger i sidomenyn kan du läsa vidare om introduktion till konstruktion av indikatorer och vidare fördjupning kring de olika indikatorerna med beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna. Där finns även referenser, vetenskaplig granskare, vad man ska tänka på vid tolkning och felkällor samt angränsande indikatorer och möjlig framtida utveckling.

Fördjupning i kvalitetsindikatorerna

Här kan du få en överblick på de olika indikatorerna fördelat över fyra olika huvudområden: Övergripande indikatorer, Kroniska sjukdomar, Infektioner och Levnadsvanor.

Fullständig information och specifikation av indikatorerna hittar du i:

Kvalitetsindikatorkatalogen eller i filen Fullständig lista indikatorer PrimärvårdsKvalitet 2021, inklusive KIK-länkar och ID:n

Mer information

Indikatordokument

Foldrar 2020 (uppdaterade foldrar för 2021 kommer inom kort)

Frågor och svar

Hur har indikatorerna skapats?

Indikatorerna har utvecklats i flera steg, inledningsvis främst av läkare som är specialister i allmänmedicin. Indikatorerna bygger bland annat på nationella riktlinjer och kunskaper från befintliga kvalitetsregister, och de är utvalda för att kunna hämtas automatiskt.

Den senaste versionen av indikatorerna har tagits fram av en arbetsgrupp med uppdrag från Svensk förening för allmänmedicin, Fysioterapeuterna, Distriktssköterskeföreningen och Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!