Publicerad: 5 mars 2020

Kontakt

Årshjulet för indikatorrevision

Årshjulet för PrimärvårdsKvalitet sträcker sig över två kalenderår och beskriver de olika stegen i processen för hur indikatorerna tas fram och när under året de olika stegen infaller.

År 1

September-december: Förarbete inför indikatorrevision år 2 nedan. Indikatorworkshop. Prioritering av utvecklingsområden för indikatorer. Undersökning av vilken data som är tillgänglig genom testuttag. Uppbyggnad av indikatorer.

År 2

Januari - mars: Fortsatt uppbyggnad av indikatorer.

April - juni: Granskning av indikatorförslagen av externa experter samt eventuell efterföljande justering.

Juli - Augusti: Inläggning av indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK)

September: Nationell publicering av indikatorbeskrivningarna i KIK.

September-december: Regional programmering av indikatorerna.

Årsskiftet: Inaktuella indikatorer avpubliceras och slutar att gälla.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!