Publicerad: 27 april 2020

Kontakt

Infektioner

Bronkit

Inf22


Förekomst av akut bronkit/1000 listade


 


Inf23Förekomst av akut bronkit/1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf24Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats


 

CRP


Inf35CRP vid infektion i övre luftvägarna


 


Inf36CRP vid infektion i nedre luftvägarna


 

Cystit


Inf25Förekomst av akut cystit/1000 listade


 


Inf26Förekomst av akut cystit/1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf27Andel akut cystit (kvinnor) som antibiotikabehandlats


 


Inf28Andel akut cystit (kvinnor) som behandlats med förstahandsantibiotika


 


Inf29Andel akut cystit (kvinnor) som behandlats med kinoloner


 


Inf30Andel akut cystit (män) som behandlats med förstahandsantibiotika


 


Inf31Andel akut cystit (män) som behandlats med kinoloner


 


Inf34Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos


 

Faryngotonsillit


Inf12Förekomst av faryngotonsillit /1000 listade


 


Inf13Förekomst av faryngotonsillit /1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf14Andel faryngotonsillit som antibiotikabehandlats


 


Inf15Andel faryngotonsillit som behandlats med förstahandsantibiotika


 


Inf16Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test


 

In17 Pos, Inf 17Neg, Inf17 Inget

Andel antibiotika behandlade faryngotonsilliter med Strep­A test (pos, neg eller inget)

 

Inf62

 

 

Fysiskt läkar­ eller sjuksköterskebesök för beslut om antibiotikabehandling av faryngotonsillit samma dag som antibiotikaförskrivning senaste 12 månaderna

 


Hud- och mjukdelsinfektioner


Inf37  

Förekomst: Antal episoder av borreliainfektion /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf38Förekomst: Antal episoder av borreliainfektion /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf39
Andel episoder av antibiotikabehandlad borreliainfektion som antibiotikabehandlas med förstahandsantibiotika (PcV) senaste 12 månaderna


Inf40Förekomst: Antal episoder med impetigo /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf40Förekomst: Antal episoder med impetigo /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf42Andel episoder med impetigo som behandlats med peroral antibiotika senaste 12 månaderna


Inf43Andel episoder med peroralt antibiotikabehandlad impetigo som behandlas med förstahandsantibiotika senaste 12 månaderna


Inf44Andel antibiotikabehandlade episoder med impetigo med fysiskt läkar­ eller sjuksköterskebesök inom episoden senaste 12 månaderna


Inf45Förekomst: Antal episoder med erysipelas /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf46Förekomst: Antal episoder med erysipelas /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf47
Andel episoder med antibiotikabehandlad erysipelas som behandlas med förstahandsantibiotika senaste 12 månaderna


Inf48
Andel episoder med erysipelas med fysiskt läkar­ eller sjuksköterskebesök samma dag som förskrivning av antibiotika senaste 12 månaderna


Inf49Förekomst: Antal episoder med paronyki och nageltrång /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf50
Förekomst: Antal episoder med paronyki och nageltrång /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf51
Andel episoder av paronyki och nageltrång som antibiotikabehandlas senaste 12 månaderna


Inf52
Andel episoder av paronyki eller nageltrång med fysiskt läkar­ eller sjuksköterskebesök samma dag som förskrivning av antibiotika


Inf53
Förekomst: Antal episoder av karbunkel, furunkel, abscess eller aterom /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf54
Förekomst: Antal episoder med karbunkel, furunkel, abscess eller aterom /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf55
Andel episoder av karbunkel, furunkel, abscess eller aterom som antibiotikabehandlats senaste 12 månaderna


Inf56
Andel episoder med karbunkel, furunkel, abscess eller paronyki med fysiskt läkarbesök vid antibiotikaförskrivning
senaste 12 månaderna


Inf57
Förekomst: Antal episoder av ospecifik hudinfektion /1000 listade senaste 12 månaderna


Inf58
Förekomst: Antal episoder av ospecifik hudinfektion /1000 individer som kontaktat vårdenheten senaste 12 månaderna


Inf59
Andel episoder av antibiotikabehandlad ospecifik hudinfektion som behandlas med förstahandsantibiotika senaste 12 månaderna


Inf60

Andel episoder av ospecifik hudinfektion med fysiskt läkar­ eller sjuksköterskebesök samma dag som antibiotika­ förskrivning senaste 12 månaderna


Mediaotit


Inf1Förekomst: Antal episoder av akut mediaotit/1000 listade


 


Inf2Förekomst: Antal episoder av akut mediaotit/1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf3Andel akut mediaotit som antibiotikabehandlats


 


Inf4Andel akut mediaotit som behandlats med förstahandsantibiotika


 


Inf32Andel akut mediaotit med fysiskt läkarbesök för diagnos


 

Pneumoni


Inf18Förekomst av pneumoni/1000 listade


 


Inf19Förekomst av pneumoni /1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf20Andel pneumoni som antibiotikabehandats


 


Inf21Andel pneumoni som behandlats med förstahandsantibiotika


 


Inf33Andel pneumoni med fysiskt läkarbesök för diagnos


 

Rinosinuit


Inf8Förekomst av akut rinosinuit /1000 listade


 


Inf9Förekomst av akut rinosinuit/1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf10Andel akut rinosinuit som antibiotikabehandlats


 


Inf11Andel akut rinosinuit som behandlats med förstahandsantibiotika


 

Inf61

 

 

Andel antibiotikabehandlade episoder av rinosinuit med fysiskt läkarbesök inom episoden


ÖLI


Inf5Förekomst av övre luftvägsinfektion (ÖLI) /1000 listade


 


Inf6Förekomst av övre luftvägsinfektion (ÖLI) /1000 individer som kontaktat vårdenheten


 


Inf7Andel ÖLI som antibiotikabehandlats


 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!