Publicerad: 10 december 2020

Kontakt

Kroniska sjukdomar

Artros


Ar1Andel patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts
Ar2+11


Förekomst av diagnos artrosAr3+12Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola
Ar4+13Andel patienter med artros som fått handledd träningAstma


As1Andel patienter med astma och underhållsbehandling som fått återbesök

 

As2

 

 

Förekomst av diagnos astma

 


Bensår

Be1


Förekomst av diagnos bensår

 

 


Be2Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår


 


Be3Andel patienter med kompressionsbehandling vid venösa bensår


 

Demens


Dem1+11Förekomst av diagnos demens
Dem2Andel patienter med demens och antipsykotika
Dem3Andel patienter med demens som varit på återbesök
Dem4


Andel patienter med Alzheimer som behandlas med demensläkemedelDem5Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6+12Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut
Dem7+13Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedelDepression


Dep1Förekomst av diagnos depressionDep2Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta
Dep3Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel
Dep4Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depressionDep5Andel patienter med depression som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel
Dep6Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad depression
Dep7Andel patienter som fått IPT vid nydiagnostiserad depression
Dep8Andel patienter som fått PDT vid nydiagnostiserad depressionDiabetes


Di1Förekomst av diagnos diabetes


 


Di2HbA1c vid diabetes


 


Di3Blodtryck vid diabetes


 


Di4Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner


 


Di5Andel patienter med diabetes som fått återbesök


 


Di6Andel diabetespatienter med uppgift om albuminuri


 

Förmaksflimmer


Fö1Prevalens av diagnos förmaksflimmer


 

 

Fö2


 

Andel patienter med antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc 0–≥2

 

 

Fö3


Andel patienter med förmaksflimmer som har varit på återbesök


Hjärtsvikt


Hj1

Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Hj2

Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockerare

Hj3

Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med RAAS­hämmare

Hj4

Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök

Hj5

Andel patienter med hjärtsvikt behandling med betablockerare och RAAS­hämmare

Hypertoni


Bt1Prevalens av diagnos hypertoni

Bt2Blodtryck vid hypertoni

KOL

Kranskärlssjukdom

Kr1

 

Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom

 

Kr3

 

Andel patienter med kranskärlssjukdom och behandling med statiner

 

Kr4

 

 

Andel patienter med kranskärlssjukdom och behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia

 

Kr5

 

Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök

 

Kr6

 

Andel patienter med kranskärlssjukdom och behandling med RAAS-hämmare

 

Kr7

Blodtryck vid kranskärlssjukdom

TIA/ Stroke


T/S1+5+11Förekomst av diagnos TIA och Stroke


 


T/S2Andel patienter med TIA och/eller ischemisk stroke och behandling med statiner


 

T/S3Andel patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som fått återbesök


 


T/S4Blodtryck vid TIA och/eller stroke


 


T/S5Prevalens av diagnos stroke på VC


 


T/S6+12Andel patienter med stroke som tränat ADL


 


T/S7+13Andel patienter med stroke som fått balansträning


 

T/S8+14Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga


 

Urininkontinens

 

Ink1+11

 

Förekomst av diagnos urininkontinens

 

Ink2

 

Andel patienter med urininkontinens som genomg.tt utredning

 

Ink3+12

 

Andel patienter med urininkontinens som f.tt bäckenbottenträning

 

Ångest


Ån1Förekomst av diagnos ångestÅn2


Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersöktaÅn3


Andel patienter med ångest och antidepressiva läkemedelÅn4


Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i ångestÅn5

 


Andel patienter med ångest som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedelÅn6


Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad ångestÅn7


Andel patienter med ångest som fått bensodiazepinerDep/Ån1


Andel patienter med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest senaste 24 månadernaHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!