Publicerad: 1 oktober 2019

Kontakt

Kroniska sjukdomar

Text

Artros


Ar1Andel patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts1 indikatorAr2Prevalens av diagnos artros på VC1 indikatorAr3Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på VC1 indikatorAr4Andel patienter med artros som fått handledd träning på VC1 indikatorAr11Prevalens av diagnos artros på rehabenhet1 indikatorAr12Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på rehabenhet1 indikatorAr13Andel patienter med artros som fått handledd träning på rehabenhet1 indikator

 

Astma


As1Andel patienter med astma och underhållsbehandling som fått återbesök8 indikatorerAs2Prevalens av diagnos astma1 indikator

 

Bensår


Be1Prevalens av diagnos bensår1 indikatorBe2Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår1 indikatorBe3Andel patienter med kompressionsbehandling vid venösa bensår1 indikator

 

Blodtryck


Bt1Prevalens av diagnos hypertoni1 indikatorBt2Blodtryck vid hypertoni5 indikatorer

 

Demens


Dem1Prevalens av diagnos demens1 indikatorDem2Andel patienter med demens och antipsykotika2 indikatorerDem3Andel patienter med demens som fått återbesök4 indikatorerDem4Andel patienter med Alzheimer som fått demensläkemedel2 indikatorerDem5Andel patienter med samsjuklighet vid demens1 indikatorDem6Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut1 indikatorDem7Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel1 indikatorDem11Förekomst av demens på rehabenhet1 indikatorDem12Andel patienter med demens som bedönts av arbetsterapeut på rehabenhet1 indikatorDem13Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet1 indikator

 

Depression


Dep1Prevalens av diagnos diabetes1 indikatorDep2Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta2 indikatorerDep3Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel2 indikatorerDep4Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression2 indikatorerDep5Andel patienter med depression som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva LM6 indikatorerDep6Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad depression2 indikatorerDep7Andel patienter som fått IPT vid nydiagnostiserad depression2 indikatorerDep8Andel patienter som fått PDT vid nydiagnostiserad depression2 indikatorer

 

Diabetes


Di1Prevalens av diagnos diabetes1 indikatorDi2HbA1c vid diabetes4 indikatorerDi3Blodtryck vid diabetes5 indikatorerDi4Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner2 indikatorerDi5Andel patienter med diabetes som fått återbesök4 indikatorerDi6Andel diabetespatienter med uppgift om albuminuri3 indikatorer

 

Förmaksflimmer


Fö1Prevalens av diagnos förmaksflimmer1 indikatorFö2Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc 0 - ≥26 indikatorer

 

Hjärtsvikt

Kommer inom kort, se fullständig lista så länge.

KOL


KOL1Prevalens av diagnos KOL1 indikatorKOL2Andel patienter med KOL och underhållsbehandling som fått återbesök8 indikatorerKOL3Återbesök efter exacerbation KOL3 indikatorerKOL4Andel patienter med KOL som fått återbesök inom 6 veckor efter exacerbation1 indikatorKOL5Andel patienter med KOL med uppmätt vikt eller BMI2 indikatorerKOL6Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC2 indikatorerKOL7Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker på VC2 indikatorerKOL8Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på VC2 indikatorerKOL9Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på VC1 indikatorKOL10Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på VC1 indikatorKOL11Prevalens av diagnos KOL på rehabenhet1 indikatorKOL12Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på rehabenhet1 indikatorKOL13Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparende tekniker på rehabenhet1 indikatorKOL14Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på rehabenhet1 indikatorKOL15Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på rehabenhet1 indikatorKOL16Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på rehabenhet1 indikator

 

Kranskärlssjukdom

Kommer inom kort, se fullständig lista så länge.

TIA/ Stroke


T/S1Prevalens av diagnos TIA och Stroke1 indikatorT/S2Andel patienter med TIA och/eller ischemisk stroke och behandling med statiner2 indikatorerT/S3Andel patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som fått återbesök4 indikatorerT/S4Blodtryck vid TIA och/eller stroke5 indikatorerT/S5Prevalens av diagnos stroke på VC1 indikatorT/S6Andel patienter med stroke som tränat ADL på VC1 indikatorT/S7Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC1 indikatorT/S8Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på VC1 indikatorT/S11Prevalens av diagnos stroke på rehabenhet1 indikatorT/S12Andel patienter med stroke som tränat ADL på rehabenhet1 indikatorT/S13Andel patienter med stroke som fått balansträning på rehabenhet1 indikatorT/S14Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på rehabenhet1 indikator

 

Ångest


Ån1Prevalens av diagnos ångest1 indikatorÅn2Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta2 indikatorerÅn3Andel patienter med ångest och antidepressiva läkemedel2 indikatorerÅn4Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i ångest2 indikatorerÅn5Andel patienter med ångest som fått uppföljningsbesök 6-12 månader efter insättning av antidepressiva LM6 indikatorerÅn6Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad ångest2 indikatorerÅn7Andel patienter med ångest som fått bensodiazepiner2 indikatorerDep/Ån1Andel patienter med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest senaste 24 månaderna2 indikatorer

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!