Publicerad: 11 maj 2020

Kontakt

Fråga och svar

Demens


Dem1+11Förekomst av diagnos demens
Dem2Andel patienter med demens och antipsykotika
Dem3Andel patienter med demens som varit på återbesök
Dem4


Andel patienter med Alzheimer som behandlas med demensläkemedelDem5Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6+12Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut
Dem7+13Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedelHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!