Publicerad: 30 september 2019

Kontakt

Levnadsvanor

Ohälsosamma matvanor


Le11Personer med kronisk sjukdom med ohälsosamma matvanor som fått kostrådgivning3 indikatorerLe12Personer med kronisk sjukdom som efter kostrådgivning har hälsosamma matvanor3 indikatorerLe15Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor, på rehabenhet3 indikatorerLe16Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet3 indikatorer

 

Otillräcklig fysisk aktivitet


Le7Personer med kronisk sjukdom med otillräcklig fysisk aktivitet som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR8 indikatorerLe8Personer med kronisk sjukdom som efter rådgivning har uppnått tillräcklig fysisk aktivitet8 indikatorerLe13Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och otillräcklig fysisk aktivitet på rehabenhet8 indikatorerLe14Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet8 indikatorer

 

Riskbruk Alkohol


Le9Personer med riskbruk av alkohol fått rådgivning om alkoholvanor7 indikatorerLe10Personer med kronisk sjukdom som efter rådgivning om alkoholvanor ej längre har riskbruk7 indikatorer

 

Rökning


Le3Rådgivning till dagligrökare15 indikatorerLe4Personer med kronisk sjukdom som efter tobaksrådgivning slutat röka15 indikatorer

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!