Publicerad: 30 september 2019

Kontakt

Levnadsvanor

Ohälsosamma matvanor

Le11+15Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor (alla grupper, hypertoni)


 

Le12+16Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, hypertoni)


 

 

 

 

 

 

 

Otillräcklig fysisk aktivitet


Le7+13Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)Le8+14Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion) 

 


Riskbruk Alkohol

Le9Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)


 

Le10Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)


 

Rökning

Le3Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depres­ sion, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/ stroke, RA, psoriasis)

Le4Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/stroke, RA, psoriasis)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!