Publicerad: 12 maj 2021

Kontakt

Om Kvalitetsindikatorkatalogen

I Kvalitetsindikatorkatalogen specificeras alla detaljer för indikatorerna, referenser samt motivering till indikatorerna och målnivåer. Nedan följer en introduktion för att lättare kunna hitta i Kvalitetsindikatorkatalogen, även kallad KIK.

Att söka indikator

Recept för indikator

Beskrivning av indikator

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!