Publicerad: 8 oktober 2019

Kontakt

Övergripande indikatorer

Kontinuitet


Ko1


Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom


4 indikatorerKo3Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet2 indikatorerKo4Kontinuitetsindex för personer med SIP2 indikatorerKo5Kontinuitetsindex för alla patienter2 indikatorerKo6Kontinuitetsindex vid bensår1 indikatorKo7Kontinuitetsindex på rehabenhet2 indikatorer


Samsjuklighet


Ss1Andel patienter med samsjuklighet4 indikatorerSs2Andel patienter med samsjuklighet och 0 - ≥ 6 läkarbesök3 indikatorer

 

Prioritering


Pr1Andel patienter med kronisk sjukdom som fått återbesök1 indikatorPr2Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom1 indikatorPr3Behandling vid depression och samsjuklighet2 indikatorerPr4Andel patienter på VC med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan1 indikatorPr5Andel patienter på VC med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan1 indikatorPr11Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom1 indikatorPr12Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan1 indikatorPr13Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan1 indikator

 

Samverkan


Sa1Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i PV1 indikatorSa2Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i PV eller på sjukhus4 indikatorerSa3Andel patienter som haft återbesök efter exacerbation KOL4 indikatorerSa4Andel personer med SIP1 indikatorSa5Andel personer med SIP som följts upp1 indikatorSa6Andel personer som haft återbesök efter TIA/Stroke4 indikatorerSa7Andel patienter med hjärtsvikt som haft återbesök4 indikatorerSa8Andel personer på rehabenhet med SIP1 indikatorSa9Andel personer på rehabenhet med SIP som följts upp1 indikator

 

Äldre


Äld1Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som bör undvikas2 indikatorerÄld2Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktionen som har uppmätt njurfunktion2 indikatorerÄld3Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥ 75 år2 indikatorerÄld4Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥ 75 år2 indikatorer

 

Läkemedel


Lm1Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation2 indikatorerLm2Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk2 indikatorerLm3Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel2 indikatorerLm4Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel2 indikatorerLm5Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tbl2 indikatorerLm6Andel patienter med bensodiazepiner2 indikatorerLm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner2 indikatorerLm8Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepiner ≤ 30 tbl2 indikatorerLm9Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling2 indikatorerLm10Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning2 indikatorer

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!