Publicerad: 27 april 2020

Kontakt

Fråga och svar

Läkemedel


Lm1Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation
Lm2Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk
Lm3Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tbl
Lm6Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletterLm9Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling
Lm10Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning
Lm11

 


Andel patienter med förskrivning av opioider

 


Lm13

 


Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedel

 


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!