Publicerad: 14 maj 2020

Kontakt

Psykisk ohälsa

Demens


Dem1Förekomst av diagnos demens
Dem2Andel patienter med demens och antipsykotika
Dem3Andel patienter med demens som varit på återbesök
Dem4


Andel patienter med Alzheimer som behandlas med demensläkemedelDem5Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem6Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut
Dem7Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedelDepression

Dep1


Förekomst av diagnos depression


Dep2Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta


Dep3


Andel patienter med depression och antidepressiva läkemedel


Dep4Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression


Dep5Andel patienter med depression som har varit på uppföljningsbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel


Dep6


Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad depression


Dep7


Andel patienter som fått IPT vid nydiagnostiserad depression


Dep8


Andel patienter som fått PDT vid nydiagnostiserad depression


Kontinuitet


Ko1


Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom
Ko3Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet

Levnadsvanor *

*För levnadsvaneindikatorerna finns det underkategorier för demens, depression och stress.

Le3

 

Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom


Le4

 

Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom

 

Le7


Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet


Le8

 

Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom

 

Le9

 

Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol

 

Le10


Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom

 

Le11


Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor

 

Le12

 

Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom

 

Läkemedel


Lm3Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tbl
Lm6Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletterLm11Andel patienter med opioider av alla listadeLm13Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedelPrioritering


Pr1


Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök
Pr3Behandling vid depression och samsjuklighet

Samsjuklighet


Ss1Andel patienter med samsjuklighet

Samverkan


Sa1Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård
Sa2Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i primärvård eller på sjukhusÅngest

Ån1


Förekomst av diagnos ångest

 

Ån2Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

 


Ån3


Andel patienter med ångest och antidepressiva läkemedel


Ån4Andel patienter som har varit på återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i ångest


Ån5Andel patienter med ångest som har varit på uppföljningsbesök 6–12 månader efter insättning av antidepressiva läkemedel

 

Ån6


Andel patienter som fått KBT vid nydiagnostiserad ångest


Ån7


Andel patienter med ångest som fått bensodiazepiner


Dep/Ån1


Andel patienter med antidepressiva läkemedel som har fått diagnos depression eller ångest senaste 24 månaderna


Äldre


Äld3Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥ 75 år
Äld4Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥ 75 årHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!