Publicerad: 27 april 2020

Kontakt

Rehab

Rehabindikatorer på vårdcentral

Övergripande indikatorer

Kontinuitet

 

Ko1

Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom

 

Prioritering

 

Pr4

 

Andel patienter på VC med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan

 

Pr5

 

Andel patienter på VC med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan

 

Samverkan

 

Sa4

Andel patienter med SIP (Sammanhållen individuell plan)

Sa5

 Andel patienter med SIP som följts upp

Kroniska sjukdomar

Artros

 

Ar2

Förekomst av diagnos artros på VC

Ar3

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på VC

Ar4

Andel patienter med artros som fått handledd träning på VC

 

Demens

 

Dem1

Förekomst av diagnos demens

Dem6

Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut på VC

Dem7

Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel på VC

 

Urininkontinens

 

Ink1

Förekomst av diagnos urininkontinens

Ink3

Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning på VC

 

KOL


KOL1

Förekomst av diagnos KOL

KOL6

Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC

KOL7

 

Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker på VC

KOL8

Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på VC

KOL9

Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på VC

KOL10

 

Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på VC

 

TIA & Stroke


T/S5

Förekomst av diagnos stroke på VC

T/S6

Andel patienter med stroke som tränat ADL på VC

T/S7

Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC

T/S8

 

Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på VC

Levnadsvanor

Otillräcklig fysisk aktivitet


Le7Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet

 


Le8Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom

 


Ohälsosamma matvanor

Le11

 

 

Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor

 

Le12

 

 

Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom

 

Rehabindikatorer på rehabenheten

Övergripande indikatorer

Kontinuitet


Ko7

Kontinuitetsindex på rehabenhet

 

Prioritering


Pr11


Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom

 

Pr12Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan

 

Pr13


Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan

 

Samverkan


Sa8

Andel patienter på rehabenhet med SIP (Sammanhållen individuell plan)

Sa9

Andel patienter på rehabenhet med SIP som följts upp

Kroniska sjukdomar

Artros


Ar11

Förekomst av diagnos artros på rehabenhet

Ar12

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på rehabenhet

Ar13

Andel patienter med artros som fått handledd träning på rehabenhet

 

Demens


Dem11

Förekomst av diagnos demens på rehabenhet

Dem12

 

Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut på rehabenhet

Dem13

 

Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet

 

Urininkontinens


Ink11

Förekomst av diagnos urininkontinens på rehabenhet

Ink12

 

Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning på rehabenhet

 

KOL


KOL11

Förekomst av diagnos KOL på rehabenheten

KOL12

 

Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på rehabenheten

KOL13


Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker på rehabenheten

KOL14

 

Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på rehabenheten

KOL15

 

Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på rehabenheten

KOL16


Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på rehabenheten

 

TIA & Stroke


T/S11

Förekomst av diagnos stroke på rehabenheten

T/S12

Andel patienter med stroke som tränat ADL på rehabenheten

T/S13

Andel patienter med stroke som fått balansträning på rehabenheten

T/S14


Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på rehabenheten

Levnadsvanor

Otillräcklig fysisk aktivitet


Le13Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet på rehabenheten


Le14Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom på rehabenheten


 

Ohälsosamma matvanor

Le15

 

 

Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor på rehabenheten

 

Le16


Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom på rehabenheten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!