Publicerad: 2 oktober 2020

Kontakt

Ansluta till PrimärvårdsKvalitet

Att som region eller privat vårdgivare ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

Rapportera

Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer (se kvalitetsindikatorkatalogen).

Återkoppla

Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.

Använda

Indikatorerna används som samtalsunderlag vid uppföljning och verksamhetsplanering. I dagsläget har en klar majoritet av alla vårdcentraler i Sverige tillgång till PrimärvårdsKvalitet. Målet är att alla vårdcentraler, såväl privata som regiondrivna, använder PrimärvårdsKvalitet för uppföljning och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!