Publicerad: 18 oktober 2019

Kontakt

Ansluta till PrimärvårdsKvalitet

Att som region eller privat vårdgivare ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

Rapportera

Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer (se kvalitetsindikatorkatalogen).

Återkoppla

Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.

Använda

Indikatorerna används som samtalsunderlag vid uppföljning och verksamhetsplanering. I dagsläget är drygt 70 procent av alla vårdcentraler i Sverige anslutna till PrimärvårdsKvalitet. Målet för 2019 är att 70 procent av vårdcentralerna, både de privata och landstingsdrivna, använder uppföljningen och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Anslutna vårdcentraler och regioner

Totalt är 746 vårdcentraler anslutna till PrimärvårdsKvalitet. Nedan listas i vilka regioner de finns.

Data finns tillgänglig lokalt på vårdcentraler och på regionivå i :

 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Örebro län
 • Region Sörmland
 • Region Östergötland
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Gävleborg
 • Region Gotland

Data finns tillgängligt på ett fåtal vårdcentraler i :

 • Region Skåne
 • Region Bleking

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!