Publicerad: 8 juni 2021

Kontakt

Anslutningsgrad till PrimärvårdsKvalitet

I juni 2021 kunde 1016 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 85% av Sveriges vårdcentraler. 291 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i PrimärvårdsKvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Anslutningsgrad

Nedan visas vilka regioner som är anslutna samt vilka tekniska lösningar för datahämtning och visualisering som olika regioner har valt.

Andel regioner som valt respektive teknisk lösning för datahämtning och visualisering

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!