Publicerad: 6 april 2021

Kontakt

Ansluta till PrimärvårdsKvalitet

Att som region eller privat vårdgivare ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

I november 2020 kunde 980 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 82% av Sveriges vårdcentraler. 291 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i PrimärvårdsKvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Rapportera

Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer (se kvalitetsindikatorkatalogen).

Återkoppla

Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.

Använda

Indikatorerna används som samtalsunderlag vid uppföljning och verksamhetsplanering. I dagsläget har en klar majoritet av alla vårdcentraler i Sverige tillgång till PrimärvårdsKvalitet. Målet är att alla vårdcentraler, såväl privata som regiondrivna, använder PrimärvårdsKvalitet för uppföljning och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Anslutningsgrad

Nedan visas vilka regioner som är anslutna samt vilka tekniska lösningar för datahämtning och visualisering som olika regioner har valt.

Antal vårdcentraler med tillgång till PrimärvårdsKvalitet
Antal rehabenheter med tillgång till PrimärvårdsKvalitet
Andel regioner som valt respektive teknisk lösning för datahämtning och visualisering

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!