Publicerad: 27 februari 2020

Kontakt

Dokumentation tidigare konferenser

Här finner du dokumentation från kurser, utbildningar, seminarier och konferenser som Primärvårdskvalitet har arrangerat. Materialet består i huvudsak av presentationer av olika intressanta fördjupningsområden. Inspirationsdagarna fokuserar på implementering och användning. Indikator-workshopsmaterialet handlar om utveckling av olika indikatorområden.

 • Webinarium: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

  Välkommen till ett webinarium med erfarenhetsutbyte kring hur olika regioner har organiserat sig kring PrimärvårdsKvalitet – vilka strukturer finns för införande och validering av data, stöd för användning i verksamheterna, intressebevakning av relaterade frågor?
  2020-09-11
 • Inspirationsdag

  Dagen innehöll dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.
  2018-10-22
 • Indikator-workshop

  Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.
  2018-11-13
 • Indikator-workshop

  Indikatorworkshopen anordnades för att diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet. Övergripande ämne var det här året var distanskontakter med fokus på kontinuitet och psykisk ohälsa.Syfte med dagen var hearing och diskussion kring befintliga indikatorer och förslag på nya kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utgångspunkten är att indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.När är fysiska kontakter nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt? Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter? När är e-hälsa kvalitet? Hur kan vi göra indikatorer som kan hjälpa till vid kvalitetsförbättring vid e-hälsokontaker i primärvård?Fokus för workshoppen låg på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.
  2019-10-07
 • Inspirationsdag

  Inspirationsdagen syftade till att öka kännedomen kring olika sätt att använda Primärvårdkvalitets-data i förbättringsarbete och fortbildning. Dagen hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.
  2019-09-16

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!