Publicerad: 29 september 2020

Kontakt

Dokumentation tidigare konferenser

Här finner du dokumentation från kurser, utbildningar, seminarier och konferenser som Primärvårdskvalitet har arrangerat. Materialet består i huvudsak av presentationer av olika intressanta fördjupningsområden. Inspirationsdagarna fokuserar på implementering och användning. Indikator-workshopsmaterialet handlar om utveckling av olika indikatorområden.

 • Att komma igång med rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet - lärande exempel ur beställar- och verksamhetsperspektiv

  Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och hur man kan komma igång, omsätta och vidareutveckla sitt arbete.
  2020-11-10
 • Lanseringswebbinarium av PrimärvårdsKvalitets indikatorrevision för 2021!

  Vi går igenom de indikatorer som är nya, fått nya ID:n och namn. Programmeringsstart för dessa är 30/9 2020 och de börjar gälla vid årsskiftet.
  2020-09-29
 • Webbinarium: Indikator-workshop

  För att stärka samarbetet kring uppföljning av kunskapsstyrningen i primärvård låg fokus för årets indikator-workshop på vårdförloppen och arrangerades därför tillsammans med de olika Nationella Arbetsgrupperna (NAG) för respektive områden sår, rehabilitering samt ångest och depression. 
  2020-12-10
 • Inspirations-webinarium: Stöd till vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet

  Varmt välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus kommer att vara att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.
  2020-09-24
 • Webinarium: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

  Välkommen till ett webinarium med erfarenhetsutbyte kring hur olika regioner har organiserat sig kring PrimärvårdsKvalitet – vilka strukturer finns för införande och validering av data, stöd för användning i verksamheterna, intressebevakning av relaterade frågor?
  2020-09-11
 • Inspirationsdag

  Dagen innehöll dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.
  2018-10-22
 • Indikator-workshop

  Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.
  2018-11-13
 • Indikator-workshop

  Indikatorworkshopen anordnades för att diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet. Övergripande ämne var det här året var distanskontakter med fokus på kontinuitet och psykisk ohälsa.Syfte med dagen var hearing och diskussion kring befintliga indikatorer och förslag på nya kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utgångspunkten är att indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.När är fysiska kontakter nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt? Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter? När är e-hälsa kvalitet? Hur kan vi göra indikatorer som kan hjälpa till vid kvalitetsförbättring vid e-hälsokontaker i primärvård?Fokus för workshoppen låg på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.
  2019-10-07
 • Inspirationsdag

  Inspirationsdagen syftade till att öka kännedomen kring olika sätt att använda Primärvårdkvalitets-data i förbättringsarbete och fortbildning. Dagen hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.
  2019-09-16

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!