Indikator-workshop

Indikatorworkshopen anordnades för att diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet. Övergripande ämne var det här året var distanskontakter med fokus på kontinuitet och psykisk ohälsa.

Syfte med dagen var hearing och diskussion kring befintliga indikatorer och förslag på nya kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utgångspunkten är att indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

När är fysiska kontakter nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt? Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter? När är e-hälsa kvalitet? Hur kan vi göra indikatorer som kan hjälpa till vid kvalitetsförbättring vid e-hälsokontaker i primärvård?

Fokus för workshoppen låg på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.

Presentationer från dagen

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Introduktion kring e-hälsa

Introduktion till psykisk ohälsa och digitala vårdkontakter

Maria Eriksson, psykolog, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet

Indikatorer om psykisk ohälsa idag

Malin André, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet.

Digitala vårdtjänster med fokus på AI - indikatorutveckling

Erica Brostedt, utredare, Socialstyrelsen

Studie om digitala vårdmöten

Peter Kammerlind, universitetsadjunkt, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Vad är SibeR?

Cecilia Svanborg, psykiater, leg psykoterapeut, SibeR.

Nyttan av kontinuitet

Sven Engström, allmänläkare, Örnsköldsvik.

Diagnoser, sökmönster, indikatorer och möjlig dataåtkomst

Kontinuitetsbegreppet i en ny, digifysisk primärvård - internationell utblick och hur mäter vi nu

Eva Arvidsson, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!