Inspirationsdag

Inspirationsdagen syftade till att öka kännedomen kring olika sätt att använda Primärvårdkvalitets-data i förbättringsarbete och fortbildning. Dagen hade fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Strama

Hur arbetar Strama med Primärvårdskvalitet?

Malin André, allmänläkare, Uppsala

Strama Västmanland: Vilka möjligheter ger Primärvårdskvalitet för Strama-arbete?

Lars Blad, infektionsläkare, ordförande Stramanätverket.

Strama Stockholm: Så arbetar vi

Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm.

Strama Uppsala: Visningsytor och metoder 2019

Gunilla Stridh Ekman, apotekare, Strama Region Uppsala.

Övriga presentationer

Användning av PrimärvårdsKvalitet i primärvården Stockholm

Sara Hallander, allmän- och informationsläkare, Region Stockholm.

PrimärvårdsKvalitet i Västra Götalandsregionen

Thomas Andréasson, projektledare, Västra Götalandsregionen (VGR)

Professionell granskning

Eva Arvidsson, allmänläkare, arbetsgruppen PrimärvårdsKvalitet

Tillitsbaserad uppföljningsdialog i primärvård

Stina Gäre-Arvidsson, delprojektledare PrimärvårdsKvalitet, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!