Inspirationsdag med PrimärvårdsKvalitet 21 april

Varmt välkommen till en dag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning! Nytt för i år är paneldiskussion med olika beslutsfattare.

Inspirationsdagen är en mötesplats för dialog och samverkan för att bidra till nätverksbygge mellan deltagarna. Fokus kommer att vara att lära av varandra kring konkreta användningsområden och arbetssätt, som du sedan inspireras av i arbetet i din organisation.

Syfte:

Inspirationsdagen syftar till att stödja de som ger stöd till vårdcentraler och rehabs utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet samt att främja erfarenhetsutbyte kring uppbyggnaden av struktur för att stödja lärande och kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.

Preliminära programpunkter och deltagare

Del 1 Användning av PrimärvårdsKvalitet regionalt och lokalt

Vad och hur gör andra - praktisk PrimärvårdsKvalitet i VGR Lena Zetterberg, fysioterapeut, vårdval Rehab VGR, Jörgen Månsson, allmänläkare och professor, Maria Ahlgren, verksamhetschef Vårdcentralen Carlanderska och Carlanderska rehab samt Jenny Nilsson, verksamhetschef Medpro Clinic Vårdcentral Noltorp

Primärvårdssatsningen – ett program för ökad förbättringskunskap i region Stockholm, Rita Fernholm, allmänläkare

Erfarenheter från användning av PrimärvårdsKvalitet vid uppföljningsdialoger och kvalitetsarbete i Östergötland, Eva Törnwall, hälso- och sjukvårdsstrateg och Magnus Oveling, allmänläkare och biträdande chef Primärvårdscentrum

Uppsala berättar om arbetet med uppföljningsdialoger, Magnus Thuresson, Region Uppsala

Del 2 Senaste nytt om PrimärvårdsKvalitet

Stöd för regioner, vårdcentraler och rehab på PrimärvårdsKvalitets hemsida Stina Gäre Arvidsson, allmänläkare, SKR

Hur ska data tolkas? Faktorer som påverkar data regionalt och lokalt. Eva Arvidsson, allmänläkare, Futurum, Jönköping, Malin André, allmänläkare Uppsala, Stina Gäre Arvidsson, allmänläkare, SKR

Visualisering av indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet - visning av framtagen prototyp, Stina Gäre Arvidsson

Äntligen publicering av data på Vården i Siffror! Vad händer mer under 2020?

Vilken plats har PrimärvårdsKvalitet i kunskapsstyrningen och de Personcentrerade och Sammanhållna Vårdförloppen (PSV)?

Del 3 Paneldiskussion

Hur blir arbete med kvalitet lika självklart som med ekonomi? Var är vi om 5 år och hur tar vi oss dit?

Deltagare: Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland, Emma Spak, chef för sektionen för Hälsa och sjukvård, SKR, Anna-Lena Fastén, Strama Stockholm, Stefan Bremberg, chefläkare och medicinsk chef Capio Närsjukvård m.fl.

Avslutande reflektion över dagen, Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköping

Länk till anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!