Webinarium:

Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

Välkommen till ett webinarium med erfarenhetsutbyte kring hur olika regioner har organiserat sig kring PrimärvårdsKvalitet – vilka strukturer finns för införande och validering av data, stöd för användning i verksamheterna, intressebevakning av relaterade frågor?

Fokus kommer ligga på att lära av varandra genom att några regioner konkret beskriver organisationsstrukturen i sin region. Vidare kommer vi diskutera för- och nackdelar med olika upplägg och hur man kan vidareutveckla sina strukturer.

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring uppbyggnaden av struktur för att stödja lärande och kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet

Anmälan

Vid frågor kring, kontakta:

susanne.steen@skr.se

stina.garearvidsson@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!