Publicerad: 14 november 2019

Kontakt

Pilottest och validering regionalt

Innan PrimärvårdsKvalitet sprids i stor skala i organisationen rekommenderas att göra pilottest och validering. SKL stödjer gärna processen och samlar in synpunkter om systemet för att hela tiden göra det bättre. Nedan finns anvisning om hur man kan gå till väga.

För den nationella datainsamlingen har kompetensgrupp för validering tillsats och där de flesta regioner finns representerade. Läs mer under Nationella Valideringsgruppen.

Testanvisning – förslag på hur man kan validera en indikator i Medrave

Här följer ett förslag på hur man kan validera en indikator i utdatasystemet Medrave som många regioner använder. Se även Valideringshandboken nedan, som beskriver hur man hittar olika felkällor, vad man ska tänka på och tips kring validering samt mall för valideringsprotokoll nedan.

 1. Gå in på den aktuella indikatorn och läs specifikationen.
 2. Hitta patienter att jämföra data på:
 • Gå in på ”Resultat” (=klicka i frågans vänstra halva) i Medrave
 • Välj ”Radindelning”

→ Ålder

→ Låt muspekaren sväva över de olika värdena i kolumnen ”Idag” på X-axeln – då ser man antalet patienter i nämnare och täljare.

 • Klicka på en åldersgrupp som har ca 5-10 patienter totalt och ta fram en patientlista
 • De patienter som är skrivna i svart är täljaren och uppfyller kraven, de i röd text uppfyller inte kraven
 • Finns det ingen åldersgrupp med lämpligt antal patienter – ta fram en större patientlista, men välj fortfarande ett tiotal patienter att analysera

3. Kontrollera i patienternas journaler att data är riktig i förhållande till specifikationen

 • Uppfyller patienterna i täljaren kraven?
 • Uppfyller inte resten av patienterna i patientlistan – de i röd text - kraven?
 • Undantag för prevalensfrågorna - leta inte efter fel i nämnaren, ta istället ett stickprov på en patient vars diagnos vi vet: återfinns hon i täljaren?

Om något är avvikande vid testningen

 • Anteckna frågans namn och vilken individ det gäller.
 • Vad är det som inte stämmer? Försök skriva ned detaljerna.
 • Är individen i täljaren men borde inte vara där? Varför?
 • Är individen i nämnaren men borde inte vara där? Varför?

Kända eventuella felkällor

 • Kontroll av att uppdatering av listning på VC sker regelbundet
 • Kolla vilken version av Primärvårds-ICD-koden är formulerad, t.ex .-, .-P, - ibland kan detta leda till fel beroende på hur den är inmatad när indikatorn programmerades.

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Excel och öppnas i nytt fönster. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet.

Valideringsprotokoll (Excel)

Mer information

Valideringshandboken beskriver hur man hittar olika felkällor, vad man ska tänka på och tips kring validering:

Valideringshandboken, Kvalitetsregisters webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!