Publicerad: 11 september 2020

Kontakt

PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffror

Förutom visning av data lokat, visar PrimärvårdsKvalitet även aggregerad data på Vården i siffror. Data visas på regionsnivå och granskas av den Nationella Valideringsgruppen för PrimärvårdsKvalitet innan den publiceras.

Arbetet med anslutning till Vården i siffror

Regionerna kommer successivt att ansluta till Vården i siffror för att visa data där. I nuläget pågår pilot med fem regioner och för fem olika indikatorer som listas nedan:


Indikator

Länk till Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK)

Indikatorer i steg 1


Dem1


Förekomst av diagnos demens

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/25b59e35-36ba-41d4-baae-a4d2a10b1a91

Di1


Förekomst av diagnos diabetes

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3135ecce-b76a-424d-8f57-48096a8009a6

KOL1

Förekomst av diagnos KOL

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/11bfac25-7ee5-47db-b492-034d6b5bfca2

Inf3


Andel akut mediaotit som antibiotikabehandlats

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/687fe130-4721-473f-b1ef-393c96d27cf4

Inf4Andel akut mediaotit som behandlats med förstahandsantibiotika

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/d82ba983-9ea1-4df1-b59f-e8960dc93f47

Indikatorer i steg 2


Fö1


Förekomst av diagnos förmaksflimmer

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ad63faaf-19d7-41fe-ba68-d8b0e761c5dc

Pr1Andel patienter som fått återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9cee4daa-dbc7-47b1-aa31-6af393791175

Pr2

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/f94385a8-936c-40dd-83ae-6459b47452b8

Sa4

Andel personer med SIP

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/06d62a9a-4209-4648-9a49-33858e985c91

Äld2
Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion som har uppmätt njurfunktion

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3bf23698-aefe-4a5a-b64d-6d6dcc7e771e

Dem2

Andel patienter med demens och antipsykotika

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/4ea5bf86-001f-4587-8f1a-83a431b60200

Dem3AAndel patienter med demens som fått återbesök, all personal

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2e27cf13-e2dc-4e04-9fa0-c06015885c61

Inf24


Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/a1ebe2d0-2c5e-41f3-8c3a-6e3574776864

Indikatorer i steg 3


Ko1KLKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/fab3004e-42f9-4ce0-93b3-713f7cb94054

Ko1KSKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ff8b4b8f-7133-476f-afbb-4f84a7bd6628

Ko1FTKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, fysioterapeut

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/a6ed3914-2efe-4d78-80a8-3c42605eb759

Ko1ATKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, arbetsterapeut

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/07503e4a-2516-4ee6-a1d3-709f77fe16d8

Ko5L


Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/09e4d6fa-a7ea-4398-beb7-b11d446aed3f

Ko5S


Kontinuitetsindex för alla patienter, sjuksköterska

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ebe13322-035b-4328-a3ab-2a1f6e336f48

Fö2;0Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc=0

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/767bf0ac-8ac1-49c2-a84a-67e04d170fcc

Fö2;1Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc=1

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/510bb8cc-6215-433e-b7b0-135389631376

Fö2;2Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, CHADSVASc≥2

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/6c9b5d8f-48aa-40c4-8050-81505189981a

Äld1Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/17d68d90-5941-4c8c-ada7-3db265d345a3

Lm2Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/044d3e0b-fda1-43f1-875f-53dceb5a8881

Lm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1a56fcda-9e2e-408f-903d-643b12ccc510

Be2Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2994cfb3-ff4c-496b-974f-4debbbf94eaf

Dep1


Förekomst av diagnos depression

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/5857c146-4d80-4fc8-a858-c8049e708c23

Dep2
Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/484dcfb2-83fd-4e04-b43c-d636d7f299f5

Indikatorer i steg 4 - under utarbetande


KOL6Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1d15d851-973f-4f13-8733-64a1b330dc85

T/S7

Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ef45d9af-7f24-4e1e-8118-e432b4b59707
Infrastruktur för data som skickas via aggregeringstjänsten till Vården i siffror

Nedan bild beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror och därefter tillbaka till regionerna för att få nationella jämförelsevärden.

Dataflöde i PrimärvårdsKvalitet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!