Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

PrimärvårdsKvalitets roll i kunskapsstyrningen

PrimärvårdsKvalitet har en viktig roll i kunskapsstyrningen bland annat genom uppföljning av Personcentrerade Standardiserade Vårdförlopp och Vård- och Insatsprogram (VIP). Här listas ansvarig kontaktperson i arbetsgruppen för respektive vårdförlopp och VIP.

Indikatoransvariga för respektive vårdförlopp

Vårdförlopp

Ansvarig

Kontaktuppgifter

KOL

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

Höftledsartros

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

TIA-Stroke

Christina Lundqvist

christina.lundqvist@fsa.se

Kritisk benischemi

Stina Gäre Arvidsson

stina.garearvidsson@skr.se

Hjärtsvikt

Malin André

malin.e.andre@gmail.com

Osteoporos

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

Rehabilitering

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

Diabetes med stor risk för fotsår

Eva Törnvall

eva.tornvall@regionostergotland.se

Svårläkta sår

se ovan


Varicer och venösa bensår

se ovan


Traumatisk hjärnskada

Christina Lundqvist

christina.lundqvist@fsa.se

Långvarig icke-malign smärta

Jörgen Månsson

jorgen.mansson@gu.se

Ångest och depression

Maria Eriksson

eriksson.maria@icloud.com

Knäledsartros

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

Palliativ vård

Eva Törnvall

eva.tornvall@regionostergotland.se

Levnadsvanor

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

Stroke, rehab

Christina Lundqvist

christina.lundqvist@fsa.se


Ej tillsatt, kontakta projektledare:JättecellsartritSchizofreniReumatoid artritIBDHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!