Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

Årshjulet för indikatorrevision

Årshjulet för PrimärvårdsKvalitet sträcker sig över två kalenderår och beskriver de olika stegen i processen för hur indikatorerna tas fram och när under året de olika stegen infaller. I undermenyn hittar du dokument från tidigare års revisioner.

År 1

September-december: Förarbete inför år 2 med Indikatorworkshop, prioritering av utvecklingsområden för indikatorer, undersökning av vilken data som är tillgänglig genom testuttag och uppbyggnad av indikatorer.

År 2

Januari - mars: Fortsatt uppbyggnad av indikatorer.

April - juni: Granskning av indikatorförslagen av externa experter samt eventuell efterföljande justering.

Löpande under våren - september: Inläggning av indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen

30 september: Senaste datum för publicering av indikatorer med nya/ändrade ID:n i KiK. Diagnoslistor och logg med ändringar specificeras på hemsidan.

Oktober-december: Regional programmering av indikatorerna.

Årsskiftet: Indikatorer som utgår slutar gälla, men finns kvar publicerade ytterligare 1 år. Nya indikatorer börjar gälla. Indikatorer vars giltighetstid utgick föregående årsskifte avpubliceras.

Giltighetstid = Period när indikatorn är giltig som nationell indikator i PrimärvårdsKvalitet (indikatorn kan dock fortfarande förekomma regionalt om den inte har programmerats om i IT-systemet)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!