Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

Dokument från tidigare års revisioner

Varje år genomförs en indikatorrevision då vissa indikatorer justeras utifrån nytillkomna riktlinjer, nya indikatorer lanseras eller justeringar av befintliga indikatorer görs för att öka validiteten. Nedan finner du dokumenten som har publicerats vid tidigare års revisioner.

Sammanfattning Indikatorer

Dokument tillhörande indikatorrevisioner 2016-2019

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!