Publicerad: 5 oktober 2021

Kontakt

PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffror

Förutom visning av data lokat, visar PrimärvårdsKvalitet även aggregerad data på Vården i siffror. Data visas på regionsnivå och granskas av den Nationella Valideringsgruppen för PrimärvårdsKvalitet innan den publiceras.

Arbetet med anslutning till Vården i siffror

Regionerna kommer successivt att ansluta till Vården i siffror för att visa data där. I nuläget pågår pilot med fem regioner och för fem olika indikatorer som listas nedan:


Indikator

Länk till Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK)

Indikatorer i steg 1


Dem1


Förekomst av diagnos demens

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/25b59e35-36ba-41d4-baae-a4d2a10b1a91

Di1


Förekomst av diagnos diabetes

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3135ecce-b76a-424d-8f57-48096a8009a6

KOL1

Förekomst av diagnos KOL

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/11bfac25-7ee5-47db-b492-034d6b5bfca2

Inf4Andel akut mediaotit som behandlats med förstahandsantibiotika

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/d82ba983-9ea1-4df1-b59f-e8960dc93f47

Indikatorer i steg 2


Fö1


Förekomst av diagnos förmaksflimmer

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ad63faaf-19d7-41fe-ba68-d8b0e761c5dc

Pr1Andel patienter som fått återbesök eller hembesök vid kronisk sjukdom

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9cee4daa-dbc7-47b1-aa31-6af393791175

Pr2

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/f94385a8-936c-40dd-83ae-6459b47452b8

Sa4

Andel personer med SIP

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/06d62a9a-4209-4648-9a49-33858e985c91

Äld2
Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion som har uppmätt njurfunktion

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3bf23698-aefe-4a5a-b64d-6d6dcc7e771e

Dem2

Andel patienter med demens och antipsykotika

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/4ea5bf86-001f-4587-8f1a-83a431b60200

Dem3AAndel patienter med demens som fått återbesök, all personal

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2e27cf13-e2dc-4e04-9fa0-c06015885c61

Inf24


Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/a1ebe2d0-2c5e-41f3-8c3a-6e3574776864

Indikatorer i steg 3


Ko1LKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, läkare

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/fab3004e-42f9-4ce0-93b3-713f7cb94054

Ko1SKontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, sjuksköterska

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ff8b4b8f-7133-476f-afbb-4f84a7bd6628

Ko5L


Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/09e4d6fa-a7ea-4398-beb7-b11d446aed3f

Ko5S


Kontinuitetsindex för alla patienter, sjuksköterska

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ebe13322-035b-4328-a3ab-2a1f6e336f48

Äld1Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/17d68d90-5941-4c8c-ada7-3db265d345a3

Lm2Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/044d3e0b-fda1-43f1-875f-53dceb5a8881

Lm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1a56fcda-9e2e-408f-903d-643b12ccc510

Be2Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/2994cfb3-ff4c-496b-974f-4debbbf94eaf

Dep1


Förekomst av diagnos depression

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/5857c146-4d80-4fc8-a858-c8049e708c23

Dep2
Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/484dcfb2-83fd-4e04-b43c-d636d7f299f5

Inf28

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (kvinnor ≥ 15 år) de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/5568672c-84ff-464a-ae82-879b48bef1e2

Inf30

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (män) de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/de693ebe-306f-4cf5-ba4d-00afd9317413

Indikatorer i steg 4


Pr1 dig+fys

Andel patienter som har haft uppföljande kontakt vid kronisk sjukdom, fysiskt eller på distans

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/36baccd7-bae2-41a1-bd1e-3dc2834e5b10

Fö2LAndel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid låg risk att drabbas av stroke

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/767bf0ac-8ac1-49c2-a84a-67e04d170fcc

Fö2MAndel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid måttligt förhöjd risk att drabbas av stroke

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/510bb8cc-6215-433e-b7b0-135389631376

Fö2HAndel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid starkt förhöjd risk att drabbas av stroke

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/6c9b5d8f-48aa-40c4-8050-81505189981a

Dep4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/e864dd12-61a7-4c35-aaa3-88943d25dc56

Ån2

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9cf22d1d-1a55-4d4f-bd54-2e7385fa8732

KOL6Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångtest på VC

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/1d15d851-973f-4f13-8733-64a1b330dc85

T/S7

Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/ef45d9af-7f24-4e1e-8118-e432b4b59707

Lm5

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tabletter

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/3606906c-a968-4fa3-9ed3-ebc1ac89e7e2

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/0e477203-ef4b-4e16-b6ea-0a5d4b03b081

Sa6

Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke i primärvård eller på sjukhus

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/49830978-6cbc-4944-bb22-6552ea88d8e7

Inf10

Andel episoder med rinosinuitdiagnoser som behandlats med antibiotika de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/f07fd6e7-7404-4be3-885f-67c41d1b800d

Inf11

Andel episoder med antibiotikabehandlade akut rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/#/measures/edit/9d26bfd3-6dba-4cdd-af41-c66fcdbc705c
Infrastruktur för data som skickas via aggregeringstjänsten till Vården i siffror

Nedan bild beskriver hur infrastrukturen för data som skickas från regionerna via aggregeringstjänsten till Vården i siffror och därefter tillbaka till regionerna för att få nationella jämförelsevärden.

Dataflöde i PrimärvårdsKvalitet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!