Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

Del 3 - Stämmer vår data?

Detta avsnitt handlar om hur vårdcentralens data kan påverkas till exempel genom hur man registrerar.

Bakgrundsfakta

Data i PrimärvårdsKvalitet hämtas automatiskt ur journalsystem (t ex diagnoskoder, KVÅ-koder, sökord med fasta alternativ, mätvärden), patientadministrativa system, förskrivningsdatabas med mera.

Den data som resultatet för kvalitetsindikatorerna beräknas utifrån påverkas av den data som registreras in - ju bättre registrering, desto bättre bild av verkligheten avspeglas i resultaten.

Diskutera

  • För att få korrekt data är det viktigt att registrera rätt. Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och olika sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?
  • Vilka yrkeskategorier på vårdcentralen registrerar diagnos, KVÅ-koder och olika sökord?
  • Titta på prevalensen för någon av de kroniska sjukdomarna, är det någon där ni ligger lågt i förhållande till andra vårdcentraler?
  • Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det?
  • Är det något i vårt mönster vi måste ändra?
  • Gå in på Tolkning av data - vilka faktorer påverkar olika slags variation på vårdcentralen?

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint och öppnas i nytt fönster. Detta för att du ska kunna redigera i dokumentet och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 3 - Stämmer våra data? (PPT, öppnas i nytt fönster) Powerpoint, 281 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!