Publicerad: 29 april 2021

Kontakt

FoKUS tema - Läkemedel

Obs - materialet nedan är under utveckling

Läkemedel är en stor och viktig del av arbetet i primärvård. Nedan visas en film om ett kvalitetsarbete som en vårdcentral har arbetat med att få ner användningen av sömnmedel hos sina patienter.

Film om sömnmedel, Från Ringla ca 4,5 min

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Data från Primärvårdskvalitet är en bra utgångspunkt för diskussion på vårdcentralen om hur vården ser ut idag och för att kunna hitta förbättringsområden. Måtten kan användas för att följa och utvärdera vårdcentralens förbättringsarbete. Regionalt kan även finnas andra datakällor som man kan använda sig av.

Utöver indikatorerna nedan finns även data för mer diagnosspecifika läkemedel.

Hur ser det ut hos oss?

  1. Hur ser utvecklingen över tid ut för andel patienter med NOAK? (Lm9)
  2. Hur fungerar rutinerna för årskontroll av patienter med NOAK och andra läkemedel som påverkas av njurfunktionen? (Lm10 och Äld2)
  3. Har vi några äldre patienter som skulle behöva en extra koll av läkemedelslistan? (Ald1)
  4. Förskriver vi NSAID till patienter som har en förhöjd kardiovaskulär risk? (Lm2)

Diskutera

  1. Finns behov av att utveckla arbetssätten för beroendeframkallande läkemedel? Vilka personalgrupper behöver i så fall involveras?
  2. Hur ser våra rutiner för receptförnyelser ut? Behöver något justeras utifrån resultaten/utvecklingen av läkemedelsindikatorerna?

Fördjupning

Läs mer om Läkemedelsindikatorerna

Läs mer om indikatorerna för Äldre och läkemedelsbehandling

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!