PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan dubbelregistrering.

Så fungerar PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning. Läs mer under ”Om PrimärvårdsKvalitet”.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder PrimärvårdsKvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Presentationsfilm PrimärvårdsKvalitet

I filmen beskrivs hur PrimärvårdsKvalitet fungerar och kan användas av vårdcentraler. Filmen är cirka 3:30 minuter.

Kalendarium

Nyheter

2021-06-08

85% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i PrimärvårdsKvalitet

Nu har 1016 vårdcentraler och 251 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarch!

Läs mer

2020-06-23

Premiär för PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffror!

Äntligen finns data från PrimärvårdsKvalitet på Vården i siffor! Först ut är Region Gotland, Region Kalmar län, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län. Under 2020-2021 kommer ytterligare regioner att ansluta sig successivt.

Läs rapporten här!