Publicerad: 20 oktober 2021

Kontakt

Indikatorlistor och diagnoskoder

PrimärvårdsKvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder och sammanfattas i dokument och foldrar nedan. Till höger i sidomenyn kan du läsa vidare om introduktion och konstruktion av indikatorer och vidare fördjupning kring de olika indikatorerna.

Diagnoskoder i PrimärvårdsKvalitet

Fullständig information och specifikation av indikatorerna

Mer information

Foldrar 2021

Frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!