Publicerad: 21 april 2021

Kontakt

Indikatorlistor och diagnoskoder

PrimärvårdsKvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder och sammanfattas i dokument och foldrar nedan. Till höger i sidomenyn kan du läsa vidare om introduktion och konstruktion av indikatorer och vidare fördjupning kring de olika indikatorerna.

Diagnoskoder i PrimärvårdsKvalitet

Fullständig information och specifikation av indikatorerna

Mer information

Foldrar 2020 (uppdaterade foldrar för 2021 kommer inom kort)

Frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!