Publicerad: 20 oktober 2021

Kontakt

Om PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete. Läs mer nedan och under rubrikerna till höger.

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

En introduktion till PrimärvårdsKvalitet

I den här lite längre filmen visas introduktionsfilmen och ett urval från de andra filmerna om PrimärvårdKvalitet. Filmen är ca 8 min lång.

Nationellt och tvärprofessionellt samarbete

PrimärsvårdsKvalitet är ett tvärprofessionellt samarbete, vilket innebär att varje ämnes-/sjukdomsområde kan belysas ur flera perspektiv (läkemedel, återbesök, rehab, psykoterapi, omvårdnadsinsatser) där det finns evidens som stöttar upp insatsen. Det nationella arbetet drivs i projektform av en arbetsgrupp med representanter från professionsföreningarna och projektledare från Sveriges Kommuner och Landsting.

Professionsföreningar som ingår är Svensk Förening för allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Sveriges Psykologförbund.

Till arbetsgruppen finns en nationell valideringsgrupp med representanter från olika regioner som träffas regelbundet och bistår med validering av aggregerad regional data inför visning på Vården i siffror, utveckling och validering av indikatorer samt utvecklingen av tekniska lösningar.

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

 • Ulrika Elmroth, projektledare, allmänläkare, MSc Public Health
 • Susanne Steen, delprojektledare, allmänläkare
 • Stina Gäre Arvidsson, delprojektledare, allmänläkare, MSc Kvalitetsarbete och ledarskap
 • Christine Rydholm, delprojektledare, allmänläkare
 • Maria Eriksson, psykolog, doktorand
 • Lena Zetterberg, fysioterapeut
 • Jörgen Månsson, allmänläkare, professor i allmänmedicin, Nationella Primärvårdsrådet
 • Lisa Brändström, arbetsterapeut
 • Malin André, allmänläkare, docent i allmänmedicin
 • Eva Arvidsson, allmänläkare, PhD allmänmedicin
 • Eva Törnvall, distriktssköterska, PhD vårdvetenskap
 • Malin Holmström, distriktssköterska

PrimärvårdsKvalitet ur patientens perspektiv

Filmen är ca 2 min lång

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!