Publicerad: 27 april 2021

Kontakt

Anslutningsgrad till PrimärvårdsKvalitet

I november 2020 kunde 980 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 82% av Sveriges vårdcentraler. 291 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i PrimärvårdsKvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Anslutningsgrad

Nedan visas vilka regioner som är anslutna samt vilka tekniska lösningar för datahämtning och visualisering som olika regioner har valt.

Antal vårdcentraler med tillgång till PrimärvårdsKvalitet
Antal rehabenheter med tillgång till PrimärvårdsKvalitet
Andel regioner som valt respektive teknisk lösning för datahämtning och visualisering

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!