Publicerad: 14 april 2021

Kontakt

Dokumentation tidigare konferenser

Här finner du dokumentation från kurser, utbildningar, seminarier och konferenser som Primärvårdskvalitet har arrangerat. Materialet består i huvudsak av presentationer av olika intressanta fördjupningsområden. Inspirationsdagarna fokuserar på implementering och användning. Indikator-workshopsmaterialet handlar om utveckling av olika indikatorområden.

 • Inspirations-webbinarium med PrimärvårdsKvalitet

  Välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus ligger på att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.
  Syfte : Erfarenhetsutbyte och lärande kring kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.Målgrupp : Alla som är intresserade av utveckling av primärvården. Utvecklingsstödjare, verksamhetsutvecklare, informationsläkare och fortbildningssamordnare i regionerna och andra vårdorganisationer samt andra övergripande strukturer. Personer som arbetar med stöd till första linjens chefer. Verksamhetschefer och primärvårdens medarbetare.
  2021-10-13
 • Inspirations-webbinarium med PrimärvårdsKvalitet

  Ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus ligger på att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.
  2021-04-13
 • Distanskontakter - evidensläge och beprövad erfarenhet

  Vad vet vi om effekterna av distanskontakter? Och när kan en distanskontakt ge likvärdig kvalitet som ett fysiskt besök? Vad vet vi och vad vet vi inte?Välkommen till ett fördjupande webbinarium.
  2021-03-18
 • Utveckla ditt arbete med PrimärvårdsKvalitet inom omvårdnad!

  Webbinariet fokuserade kring hur du kan komma igång och vidareutveckla ditt arbete med omvårdnadsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och riktade sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med eller vill börja arbeta med förbättringsarbete inom området.
  2021-02-10
 • Webbinarium: Indikator-workshop

  För att stärka samarbetet kring uppföljning av kunskapsstyrningen i primärvård låg fokus för årets indikator-workshop på vårdförloppen och arrangerades därför tillsammans med de olika Nationella Arbetsgrupperna (NAG) för respektive områden sår, rehabilitering samt ångest och depression. 
  2020-12-10
 • Att komma igång med rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet - lärande exempel ur beställar- och verksamhetsperspektiv

  Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och hur man kan komma igång, omsätta och vidareutveckla sitt arbete.
  2020-11-10
 • Lanseringswebbinarium av PrimärvårdsKvalitets indikatorrevision för 2021!

  Vi går igenom de indikatorer som är nya, fått nya ID:n och namn. Programmeringsstart för dessa är 30/9 2020 och de börjar gälla vid årsskiftet.
  2020-09-29
 • Inspirations-webinarium: Stöd till vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet

  Varmt välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus kommer att vara att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.
  2020-09-24
 • Webinarium: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

  Välkommen till ett webinarium med erfarenhetsutbyte kring hur olika regioner har organiserat sig kring PrimärvårdsKvalitet – vilka strukturer finns för införande och validering av data, stöd för användning i verksamheterna, intressebevakning av relaterade frågor?
  2020-09-11
 • Indikator-workshop

  Indikatorworkshopen anordnades för att diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet. Övergripande ämne var det här året var distanskontakter med fokus på kontinuitet och psykisk ohälsa.Syfte med dagen var hearing och diskussion kring befintliga indikatorer och förslag på nya kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Utgångspunkten är att indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.När är fysiska kontakter nödvändiga och när ”räcker” det med en distanskontakt? Hur kan vi skapa indikatorer för distanskontakter? När är e-hälsa kvalitet? Hur kan vi göra indikatorer som kan hjälpa till vid kvalitetsförbättring vid e-hälsokontaker i primärvård?Fokus för workshoppen låg på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.
  2019-10-07

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!