Indikator-workshop

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Program: PrimärvårdsKvalitets indikatorer - utveckling och innovation (PDF, nytt fönster) Pdf, 372 kB.

Syftet med dagen var att föra en dialog kring framtagning och behov av kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet. Dagen har särskilt fokus på dessa indikatorområden:

  • Mångsökare
  • Omvårdnadsindikatorer

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet ska vara användbara i lokalt förbättringsarbete, baseras på evidens samt beskriva panoramat och viktiga skeenden i primärvårdens breda vardag. Data för att beräkna indikatorerna ska gå att hämta automatiskt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!