Inspirations-webbinarium med PrimärvårdsKvalitet

Ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus ligger på att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.

Syfte: Erfarenhetsutbyte och lärande kring kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.

Målgrupp: Alla som är intresserade av utveckling av primärvården. Utvecklingsstödjare, verksamhetsutvecklare, informationsläkare och fortbildningssamordnare i regionerna och andra vårdorganisationer samt andra övergripande strukturer. Personer som arbetar med stöd till första linjens chefer. Verksamhetschefer och primärvårdens medarbetare.

Delta gärna tillsammans med det team som du arbetar i!

Programpunkter:

Klicka på länkarna för att komma till presentationerna.

PrimärvårdsKvalitet i kunskapsstyrningen - VGR berättar, Jörgen Månsson, allmänläkare, professor

Nationella Primärvårdsrådet: PrimärvårdsKvalitets roll i kunskapsstyrningen, Nationell arbetsgrupp för kartläggning av primärvård med hjälp av data och aktuella frågor, Petra Vogt, allmänläkare, ordförande Nationella Primärvårdsrådet

Folkhälsomyndigheten, Strama och SKR:s arbete med att främja användning av PrimärvårdsKvalitet Pdf, 1 MB., Gunilla Skoog Ståhlgren, FoHM, apotekare, Malin André, allmänläkare, docent

PVQ-nytt Pdf, 599 kB., Susanne Steen, allmänläkare

Se filmen: Säker vård - patientsäkerhetsarbete i primärvården, Rita Fernholm, allmänläkare, PhD

Trivsel och arbetsglädje samt Danmarks arbete med kollegialt lärande – Kvalitet i praxis (KIAP) Pdf, 1 MB., Palle Mark Christensen, allmänläkare

Förbättringsarbete i praktiken - lärande exempel på förbättringsarbete :

Se inspelningarna här eller nedan!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!