Inspirations-webinarium: Stöd till vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet

Varmt välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus kommer att vara att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring uppbyggnaden av struktur för att stödja lärande och kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.

Anmälan

Inspelningar av program finner du längre ner:

Del 1 Användning av PrimärvårdsKvalitet på regional och lokal nivå

Kl. 9.00 – 9.10 Inledning

Kl. 9.10 – 9.20 Primärvårdssatsningen – ett program för ökad förbättringskunskap i Region Stockholm, Rita Fernholm, allmänläkare och verksamhetsutvecklare Region Stockholm

Kl. 9.20 – 9.40 Vad och hur gör andra – praktisk PrimärvårdsKvalitet i VGR Maria Ahlgren, verksamhetschef Vårdcentralen Carlanderska och Carlanderska rehab, Jenny Nilsson, verksamhetschef Medpro Clinic Vårdcentral Noltorp

Kl. 9.40 – 9.55 Erfarenheter från användning av PrimärvårdsKvalitet vid uppföljningsdialoger och kvalitetsarbete i Östergötland, Eva Törnwall, distriktssköterska och hälso- och sjukvårdsstrateg, Magnus Oveling, allmänläkare och biträdande chef Primärvårdscentrum

Kl. 9.55 – 10.05 Uppsala berättar om arbetet med uppföljningsdialoger, Magnus Thuresson, utredare, Region Uppsala

Kl 10.05 – 10.15 Bensträckare


Del 2 Senaste nytt om PrimärvårdsKvalitet

Kl. 10.15 – 10.55 Senaste nytt om PrimärvårdsKvalitet

  • Äntligen publicering av data på Vården i Siffror! Vad händer mer under 2020? Susanne Steen, allmänläkare, projektledare PrimärvårdsKvalitet, SKR ca 5 min
  • Hur ska data tolkas? Faktorer som påverkar data regionalt och lokalt. Eva Arvidsson, allmänläkare, Futurum, Jönköping, Malin André, allmänläkare Uppsala ca 10 min
  • Stöd för regioner, vårdcentraler och rehab på PrimärvårdsKvalitets hemsida. Stina Gäre Arvidsson, allmänläkare, SKR 5 min
  • PvQ och Covid-19

Kl. 10.50 – 11.00 Reflektion över förmiddagen, Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län


Varmt välkommen!

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet


Vid frågor kring, kontakta:

susanne.steen@skr.se

stina.garearvidsson@skr.se


Sammanfattning Inspirations-webbinarium

 

Presentationer från Inspirations-webbinarium


Primärvårdssatsningen Region Stockholm

 

VGR Maria Ahlgren, Calanderska


VGR Jenny Nilsson, Noltorp

 

Magnus Thuresson, Uppsala


Eva Törnvall och Magnus Oweling, Östergötland

 

Vad händer i höst och Datatolkning

 

Stina Gäre, Introduktion Web


PVQ och Covid-19

 

Sammanfattning av Göran Henriks

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!