Webbinarium: Indikator-workshop

För att stärka samarbetet kring uppföljning av kunskapsstyrningen i primärvård låg fokus för årets indikator-workshop på vårdförloppen och arrangerades därför tillsammans med de olika Nationella Arbetsgrupperna (NAG) för respektive områden sår, rehabilitering samt ångest och depression. 

Syfte

Hearing och diskussion kring befintliga och nya förslag på kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet med fokus på uppföljning av kommande Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Program

Sår

Presentation Pdf, 3 MB.

 • Introduktion till PrimärvårdsKvalitet
 • Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och dess uppbyggnad
 • Kort presentation från samverkande arbetsgrupper inom nationella kunskapsstyrningen för sårvård
 • Workshop i mindre grupper med efterföljande diskussion

Deltagare: Eva Törnvall, distriktssköterska, PrimärvårdsKvalitets arbetsgrupp, Stefan Jansson ordförande i NAG Diabetes, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, Eva Arvidsson och Malin André, specialistläkare allmänmedicin, PrimärvårdsKvalitets arbetsgrupp


Psykisk ohälsa

Presentation PrimärvårdsKvalitet Pdf, 7 MB.

Presentation NAG Ångest och depression Pdf, 1 MB.

 • Introduktion PrimärvårdsKvalitet
 • Dagens indikatorer – varför ser de ut som de gör?
 • Indikatorer som lanseras 1 januari 2021
 • Nationell Arbetsgrupp Depression och ångestsyndrom
 • Förslag på nya indikatorer 2022
 • Workshop i mindre grupper och efterföljande diskussion

Deltagare: Maria Eriksson, psykolog, PrimärvårdsKvalitets arbetsgrupp, Malin André, allmänläkare, PrimärvårdsKvalitets arbetsgrupp, Harald Aiff, psykiater, ordförande NAG Depression och ångest


Rehabilitering

Presentation Pdf, 2 MB.

 • Introduktion till PrimärvårdsKvalitet
 • Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och dess uppbyggnad
 • Kort presentation från samverkande arbetsgrupper inom nationella kunskapsstyrningen kring rehab:

- NAG generisk modell för rehabilitering,

- NAG artros

- NAG stroke

 • Workshop i mindre grupper med efterföljande diskussion

Deltagare: Christina Lundqvist, arbetsterapeut, Lena Zetterberg, fysioterapeut, Eva Arvidsson och Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, samtliga från PrimärvårdsKvalitets arbetsgrupp. Kristin Wetterling, leg sjukgymnast , processledare i NAG höftartros.
Gunilla Limbäck Svensson, Med Dr, överfysioterapeut, ordförande i NAG höftledsartros och i NAG knäledsartros. Per Wester, professor, ledamot NAG Stroke. Eva Stjernström, ledningsstrateg, ledamot i NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!