Webinarium: Hur organiseras arbetet med PrimärvårdsKvalitet i olika regioner?

Välkommen till ett webinarium med erfarenhetsutbyte kring hur olika regioner har organiserat sig kring PrimärvårdsKvalitet – vilka strukturer finns för införande och validering av data, stöd för användning i verksamheterna, intressebevakning av relaterade frågor?

Fokus kommer ligga på att lära av varandra genom att några regioner konkret beskriver organisationsstrukturen i sin region. Vidare kommer vi diskutera för- och nackdelar med olika upplägg och hur man kan vidareutveckla sina strukturer.

Bland annat får vi höra hur Region Uppsala, Värmland, Sörmland och Västa Götaland har byggt upp sitt arbete med PrimärvårdsKvalitet.

Syfte: Erfarenhetsutbyte kring uppbyggnaden av struktur för att stödja lärande och kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet

Presentationer och filmer från webbinariet


Introduktion, Pdf, 606 kB. ppt - Stina Gäre Arvidsson, delprojektledare PrimärvårdsKvalitet


Region Värmland Pdf, 956 kB., ppt - Fredrik Carlstedt


Region Sörmland Pdf, 184 kB., ppt- Anna Berglin och Kent Lundqvist


Region Uppsala Pdf, 1 MB., ppt- Ove Andersson


Västa Götalandsregionen Pdf, 701 kB., ppt- Thomas Andréasson och Emil Johansson

Vid frågor kring, kontakta:

susanne.steen@skr.se

stina.garearvidsson@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!