Inspirations-webbinarium

Välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. Fokus ligger på att lära kring konkreta användningsområden och arbetssätt som du sedan kan arbeta vidare med i din organisation.

Syfte: Erfarenhetsutbyte och lärande kring kvalitetsarbete med hjälp av PrimärvårdsKvalitet.

Målgrupp: Alla som är intresserade av utveckling av primärvården. Utvecklingsstödjare, verksamhetsutvecklare, informationsläkare och fortbildningssamordnare i regionerna och andra vårdorganisationer samt andra övergripande strukturer. Personer som arbetar med stöd till första linjens chefer. Verksamhetschefer och primärvårdens medarbetare.

Delta gärna tillsammans med det team som du arbetar i!

Programpunkter:

Kl. 12.15-13.20

Förbättringscoacher i Praktikertjänst, Sara Banegas

Förbättringsarbete på Ekholmens VC i Östergötland, Anne-Lie Rehnström

Nyheter från PrimärvårdsKvalitet

Säker vård i primärvården, Rita Fernholm

Kl. 13.30-14.30

Kvalitetsarbete på Vallatorps Husläkarmottagning, Pierre Conde

Kvalitetsbokslut i Värmland, Lars Gohde

PrimärvårdsKvalitet till nytta i Nära vård, Lisbeth Löpare-Johansson

Avslutande diskussion

Länk till anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!